VM

moedig
energiek
strijdlustig
emotioneel

De Vormer

Kenmerken

De Vormer is een gedreven, wilskrachtig persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig.

De Vormer daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd. Hij geniet van strijd en woordenwisseling, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt de Vormer snel gefrustreerd, geëmotioneerd en ongedurig. De Vormer is gericht op resultaat, verbindt daar zijn `ik` aan, en weet anderen in beweging te zetten.

Hoewel hij voortdurend wordt geplaagd door twijfels over eigen kunnen —twijfels, die alleen door resultaten kunnen worden weggenomen— ervaart zijn omgeving hem vaak als dwingend, stuwend en assertief. Hij is een moedige en vrijmoedige ondernemer, die ervoor zorgt dat de dingen in gang worden gezet en die mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel.

Rol

De Vormer stuurt en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien, mobiliseert hij de krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast. Met name als het team door politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt. De Vormer is van groot belang als er wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen. Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden.

Acceptabele zwakheden

Een Vormer in een gezaghebbende positie, durft andere teamleden (onbewust) plat te walsen. Hij toont zich onverdraagzaam en zelfs arrogant ten opzichte van mensen die zich meer op het proces en de procedures richten. En zal met plezier wedijveren over de rol van deskundige, met name met de Plant en de Monitor.