VZ

overleggend
zelfverzekerd
verdraagzaam
communicatief

De Voorzitter

Kenmerken

De Voorzitter is constant op zoek naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat iedereen wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant.

De Voorzitter is extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende, intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

Rol

De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de procedure en gericht op de besluitvorming als hij is, is de Voorzitter een natuurlijke en voor ieder aanvaardbare leider. Hij haalt het beste uit de groep. Op voorwaarde dat hij vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant.

Acceptabele zwakheden

Een Voorzitter die te zeer focust op tempo en voortgang in de besluitvorming, kan hierdoor bepaalde talenten in het team niet aan bod laten komen. Als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen, durft hij te volharden in procedurele starheid. Hij wordt dan vasthoudend aan het ‘besluit is besluit’, of aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.