Waarom teamcoaching en geen individuele coaching?

Zitten je teamleden allemaal op individuele eilandjes (figuurlijk!)? Steekt iedereen belachelijk veel energie in het ‘doorgeven van de aap’ of in het ‘zoeken naar een schuldige’?

Teamcoaching brengt hier verandering in. Je werkt met het team als geheel, waardoor het team collectief kan leren van elkaar. Hoe ze wél productief kunnen samenwerken bijvoorbeeld.

Ga je in situaties zoals hierboven vermeld aan de slag met individuele coaching, dan versterk je alleen maar het eilandjes-effect. Bevestig je vooral het gevoel dat sommigen toch écht niet deugen (maar wie?)… Niet de bedoeling!

Teamcoaching heeft drie doelstellingen:

  1. De individuele afhankelijkheid van medewerkers ten opzichte van de manager verminderen
  2. Het team de verantwoordelijkheid leren opnemen voor de kwaliteit van de interactie én het groepsresultaat
  3. Respectvolle interactie onderling versterken

Jaja, maar dat is de theorie…

Klopt! Maar ik verzeker je, er bestaan beproefde succesprincipes die het team ‘in no time’ tot inzicht brengen. Die hen goesting doen krijgen om in beweging te komen. En geloof me, mensen gaan met plezier de brug over, op voorwaarde dat ze verlangen naar de overkant…

Teamrollen!

In het werken met teams worden steeds verschillende coachingtechnieken gecombineerd, naargelang wat de groep nodig heeft. Eén methodiek vormt echter de basis: teamrollen.

Het grote pluspunt van de teamrolbenadering is dat ze de aandacht weghaalt van de typisch prominente vraag wie niet deugt, en waar en waarom hij/zij tekortschiet.

Gedaan met vinger-wijzen

Deze aanpak zet juist de natuurlijke en authentieke kwaliteiten van elke persoon in de spotlight (gedaan met de ‘war between talent’!). Ze nodigt uit om deze kwaliteiten te herkennen, erop te vertrouwen en vervolgens de werkomgeving zò in te richten dat deze talenten zich bewust kunnen manifesteren. Een verademing voor het voltallige team!

Vertel me meer over de teamrollen