SP

exact
alleen
specialist
toegewijd

De Specialist

Kenmerken

De Specialist is de toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis. De Specialist is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied.

De Specialist waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak. Hij is vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen. Hij concentreert zich het liefst op één zaak. Van daaruit gaat hij een relatie met de buitenwereld aan, en ontwikkelt zich zo tot een expert.

Rol

De Specialist kan in vaktechnische zin een sleutelpositie innemen, als het om productontwikkeling gaat of om het handhaven van professionele kwaliteitsnormen. Hij vertaalt algemene termen in vaktechnische, en voegt een deskundig gezichtspunt toe.

Van zijn bijdrage buiten zijn eigen expertise dient men geen hoge verwachtingen te koesteren.

Acceptabele zwakheden

De Specialist gaat prat op zijn expert-rol, waardoor hij —vanuit een defensieve houding— de meer creatieve en vormgevende kwaliteiten in een team kan frustreren. Hij mengt zich vaak enkel in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is, waardoor de betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.