PL

slim
origineel
fantasierijk
onafhankelijk

De Plant

Kenmerken

De Plant is de vernieuwer en de verzinner. De creatieve denker, die zich onderscheidt door originaliteit en verbeeldingskracht. Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario`s voor de toekomst te ontwerpen, en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden.

De Plant is introvert en eigenzinnig. Hij kiest voor zijn eigen oplossingen en werkt het liefst op enige afstand van het team. Hij stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest wel eens de realiteit uit het oog, waardoor zijn ideeën als zonderling, radicaal of onpraktisch kunnen overkomen. De Plant is zeer gevoelig voor waardering en kritiek. Er is soms een aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te krijgen.

Rol

Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en alternatieven, en verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Een Plant is vooral van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw product. Maar ook als (intern of extern) adviseur komt hij goed tot zijn recht.

Dikwijls is één Plant in een team voldoende. Als er meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden.

Acceptabele zwakheden

De Plant kan zijn capaciteiten willen tonen op te veel of zelf verzonnen terreinen. De creatieve inspanningen sluiten dan niet meer aan bij de behoefte van het team. Als zijn ideeën kritisch bekeken worden, kruipt hij wel eens beledigd in zijn schulp. In een groep extraverte en dominante karaktertypes voelt de Plant zich eerder afgeremd om met ideeën voor de dag te komen.