MO

rustig
intelligent
verstandig
voorzichtig

De Monitor

Kenmerken

De Monitor is de bedachtzame nadenker en doordenker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen analyses. De Monitor wil weten waaróm, wil onderzoeken en begrijpen. Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie. De Monitor zoekt naar inzicht en overzicht. Hij houdt ervan om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren.

De Monitor is verstandig en voorzichtig. Hij laat zich graag alles uitleggen en legt zelf ook graag alles uit. Hierdoor kan hij er soms lang over doen voor hij een beslissing neemt. Zijn oordeel is echter doordacht en zelden onjuist.

Rol

Voor het analyseren van problemen en het evalueren van ideeën en suggesties is de Monitor van grote waarde. Zijn kritische instelling en doordachtzaamheid kan menig team behoeden voor het nemen van onjuiste en overhaaste beslissingen.

Goed in het aanduiden en afwegen van de voors en tegens van een voorstel, kan de Monitor op belangrijke strategische posten echt floreren. Vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden.

Acceptabele zwakheden

Een Monitor durft nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat te diskwalificeren. Hij kan veel energie steken in intelligent, maar halsstarrig debatteren met andere Monitoren en met Planten. Door steeds nieuwe problemen aan te geven en oplossingen te veroordelen, kan hij de besluitvorming deprimeren.