Werk je als leidinggevende het hardst van iedereen?

Veel leidinggevenden (managers, executives) hebben een ‘reactieve focus’. Ze zijn gericht op het oplossen en onder controle houden van ad-hocproblemen binnen het team. Met als gevolg:

  • Je behandelt ‘s avonds in de zetel nog je mails
  • Je ligt in bed te piekeren over het werk
  • Je hoort maar half wat je huisgenoten vertellen

Je werk is nooit gedaan en laat je nooit helemaal los. Maar tegelijk brengt je huidige manier van werken je geen stap vooruit. Je zit er middenin en wordt hoe langer hoe meer een speelbal van je teamleden. Hoe lang hou je dit nog vol?

Laat jobtitels voor wat ze zijn

In een doorsnee werkomgeving zijn jobtitels belangrijk. Wanneer teams worden samengesteld, wordt ervoor gezorgd dat de juiste titels in de juiste verhoudingen vertegenwoordigd zijn. Helaas geeft dit geen garantie op een goed functionerend team. Zover was je al.

De teamrol benadering bekijkt teams vanuit een ander perspectief: door te kijken naar de manier waarop elk individu zijn bijdrage levert aan het team en met anderen omgaat op het werk. Zo krijg je inzicht in de rollen die in het team opgenomen worden. Wanneer alle 9 teamrollen vertegenwoordigd zijn, kan échte samenwerking tot stand komen. En hiervoor heb je écht geen 9 mensen nodig.

En investeer in werken aan je team

Alle tijd en energie die je investeert in werken voor je team, werkt eigenlijk in je nadeel. Hoe harder jij voor je team werkt, hoe meer het team van jou vraagt. Bijgevolg zal je nog harder voor je team moeten werken. (lees de blog)

Ik help je inzicht krijgen in de verschillende teamrollen én een pro-actieve focus te ontwikkelen, zodat je

  • Afstand houdt van het operationele werk (én leert loslaten)
  • De beste leidinggevende wordt van de organisatie
  • Terug tijd hebt om te gaan sporten

In essentie draait het rond deze ene vraag:

Hoe houden jij en je team jullie eigen onhebbelijkheden in stand?

Heb je het idee dat je team alle kanten uitgaat?

(behalve vooruit)

Wil je meer halen uit de verschillen in je team?

(hoe krijg je de puzzel helder?)

Ondermijnt stress de daadkracht binnen je team?

(en wat speelt er nog?)