GW

sociaal
meegaand
meelevend
hulpvaardig

De Groepswerker

Kenmerken

De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team. Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen. De Groepswerker zoekt naar evenwicht en harmonie. Hij probeert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen. Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest en weet zo de mensen tot elkaar te brengen.

Hij heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Rol

De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol. Hij is de lijm die het team bijeen houdt. De Groepswerker streeft naar eenheid, naar een ‘wij-gevoel’, en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties. De Groepswerker is loyaal naar de groepsdoelen. Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort. De Groepswerker zorgt voor gezelligheid, sfeer en een hoog groepsmoreel.

Acceptabele zwakheden

De Groepswerker kan zeer dikwijls, als de spanning oploopt, als geen ander aangeven waar het knelpunt zit. Hij neigt er echter toe weg te duiken voor confrontaties. Hij is perfect in staat een sfeer te creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan. De Groepswerker durft allianties aan te gaan, waarbij hij samenspant met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander.