De Brononderzoeker

Kenmerken

De Brononderzoeker is een extraverte en innemende persoon. Altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen.

Een nieuwsgierige verkenner, die over talloze relaties lijkt te beschikken. Door zijn brede belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, maar hij voegt de dingen eerder samen dan dat hij echte ideeën verzint. De Brononderzoeker is gericht op brainstormen, op vernieuwing en ontwikkeling. Hij houdt van improviseren. Hij is speels, steels, positief en enthousiast. Een permanente bron van informatie.

Het kan echter gebeuren dat hij niet altijd afmaakt waar hij aan begint. Hij heeft namelijk wel eens de neiging  om dingen net zo makkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt.

Rol

De Brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep. Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren. Door zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest weet hij waar de kansen liggen en hoe ze te benutten.

Drukte en afwisseling zijn voor een Brondonderzoeker essentieel. Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld wanneer hij een eenmansfunctie bekleedt, dan raakt hij al snel verveeld en ineffectief.

Acceptabele zwakheden

In zijnn tomeloze enthousiasme, kan de Brononderzoeker zich overenthousiast vergalopperen in de veelheid der dingen. Een te grote afleidbaarheid zorgt er dan voor dat hij telkens opgaat in allerlei verleidelijk-interessante, maar voor het team irrelevante zaken. Als de druk op het werk (of de prikkel van het nieuw zijn) afneemt, kan het enthousiasme snel kelderen. De Brononderzoeker wordt dan nonchalant met betrekking tot details of zaken die niet direct zijn hart hebben.